19/4/2022

לילדנו בעל הלב הענק מה נאחל,
במלואת לך ל"ב שנים למה תייחל?
"כל שתירצה - לו יהי" תמיד נכון אבל כבר נדוש,
וליום מיוחד זה מילים מיוחדות נבקש לדרוש.
שכל בוקר השמש את יומך תאיר,
וסיפוק במעשיך תמצא תדיר.
שתמשיך לעולם ולמחר לחייך,
ואת סובביך, אהוביך תמיד תחבק.
המשך לשאוף ולחלום ולאופק להביט,
ולהשיג בחייך כל מטרה ותכלית.
נעץ באדמה שורשיך וכנפיך אל על,
הצלחה ובכל מעשיך - כי לכל תוכל.
כתמיד סביבך פזר חיוך ואהבה,
בשבילנו הינך תמיד מקור לגאוה.

אתר זה נבנה באמצעות