12/1/79

קשה לכתוב
קשה לכתוב שירים
קשה לכתוב שירים כדי שאנשים
שקוראים שירים
יקראו שירים אלה דווקא.
קשה לכתוב
קשה לכתוב שירים
קשה לכתוב שירים כדי שמבקרים
הבוחנים שירים
יבחנו שירים אלה דווקא.
קשה לכתוב
קשה לכתוב שירים
קשה לכתוב שירים כדי שאנשים
שכותבים שירים
אלה דווקא
יאשרו שירים אלה דווקא.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות