כל מי שבד' אמותיו אי סדר מוחלט,
מצטיין במתן עצות לניהול ענייני הזולת.
כל מי שמאחוריו עוסק כושל,
בטוח כיצד את סדרי הממשל יש לנהל.
כל מי שבמו ידיו לא בנה אפילו ארמון בחול,
במעשיהם של האחרים הוא כל יכול.

כל מאמן ויועץ משנתו סדורה והוא יודע הסוד,
וכולנו עדרי הדיוטות באים להסכית וללמוד,
וכיצד בין קהל הלהטוטנים ומאחזי העיניים,
ימצא בעל שאר הרוח שמשפטו זהב פרויים,
איך בין נחשולי המילים והקצף המלהג,
נמצא את הגל שאל חוף מבטחים אותנו ינהג.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות