27 למאי 2011
כ"ג באייר תשע"א

יום הולדת יש לך כל שנה,
וגם תואר זו כבר לא פעם ראשונה,
טחנות האקדמיה והצדק טוחנות לאיטן,
אך אתה התמדת ובדרכך עמדת איתן,
ועכשיו עוד עו"ד – סיים ללמוד,
נכנס ללשכה – יתחיל לעבוד,
ואני בטוח שאין לאיש מאיתנו ספק,
שכאחד שתמיד יודע מה נכון וצודק,
הנתיב להצלחה – הדרך לפריחה,
פתוחה וברורה אך עליך ההוכחה,
ועכשיו נרים כוס יין - ניתן כבוד
מכל בני המשפחה של הדודה והדוד.

ולראיה באנו על החתום,

_______        _______                ______               _____
איל תמוז          דליה תמוז               אורי תמוז              טל תמוז
   דוד                  דודה                      בן דוד                 בת דודה

אתר זה נבנה באמצעות