22 מרץ 1990

לאישה שאיתי,
שהיא במקרה גם ביתה של חמותי,
ואם אין זה ברור, הכוונה אליך אשתי.

לפני שנה האנשים לנו אמרו
הנה שבע השנים הטובות נגמרו,
וכבר עוד שנה עברה וחלפה
ומסתבר כי אהבתנו טרם עייפה,
ומכיוון והדבש עדיין לא תם
לא ברורה לי כוונת הפתגם,
ואם השנה שחלפה אינה במנין הטובות
בכיליון עיניים אצפה לשנים הבאות.

וכעת אישתי מה אברך ?
מי יתן והחיים אלינו ימשיכו לחייך,
וגם אם לפעמים לא הכל כל כך קל
זיכרי כי ביחד לכל עוד נוכל,
ובעוד זמן לא רב ואפילו מועט
את, אישתי ואני חובקים בת
ואם בזו הדרך נמשיך ונצעד
אין ספק באשר לעתיד אשר לנו נועד.

אתר זה נבנה באמצעות